Hủy bản án tử hình Đặng Văn Hiến

Ủng hộ kiến nghị hủy bản án tử hình Đặng Văn Hiến

Phuong Lien Nguyen

0 Đã ký

Giảm án cho Đặng Văn Hiến

Đề nghị giảm án cho Đặng Văn Hiến

Võ Anh Tuấn

0 Đã ký

Đề nghị giảm án cho Đặng Văn Hiến

Hiến không đáng chết. Một người dân lương thiện nổ súng chỉ muốn giành lại sự công bằng. Tôi phản đối bản án tử hình dành cho Đặng Văn Hiến.

Ngoc Tran

0 Đã ký

giảm án cho ông Đặng Văn Hiến

vì anh Đặng Văn Hiến phạm tội khi bị kích động.

Trần Lê Anh Đức

0 Đã ký