Giới thiệu về tổ chức

 

 

HopeCom.org là địa chỉ trang Web, cổng thông tin điện tử trực tuyến của Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng HopeCom, Trung tâm thiện nguyện phi lợi nhuận trực thuộc Quỹ Hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

Quỹ Hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ cộng đồng thành lập theo Quyết định 585/QD-BNV của Bộ Nội vụ.

Tên viết tắt của Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng HopeCom: HopeCom.
Tên tiếng Anh: Hope Center for Community Aid

Hội đồng quản lý Hopecom

Hội đồng quản lý được Bộ Nội vụ theo Quyết định số số 888/QĐ-BNV

Ban Kế hoạch, tài chính

* Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phụ trách Tài chính kế toán Quỹ

Ban Dự án cộng đồng 

* Bà Nguyễn Mỹ Hương, Phó trưởng Ban

Ban Công nghệ thông tin và Truyền thông

* Bà Trần Thị Hồng Nguyên, Phụ trách Ban

* Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Marketing và tổ chức sự kiện

Văn phòng Hopecom

* Bà Nguyễn Thị Phương, Phụ trách Văn phòng Quỹ

 

Địa chỉ Văn phòng và các thông tin Liên hệ như sau:

Trung tâm hỗ trợ cộng đồng HopeCom,

Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 032 647 1758

Email: hopecom.vn@gmail.com ; contact@hopecom.org