CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Giới thiệu chung

Trang web HopeCom.org (sau đây gọi tắt là Trang web) được điều hành bởi Trung tâm hỗ trợ cộng đồng HopeCom, tên viết tắt là HopeCom (sau đây gọi là Chúng tôi), một tổ chức thiện nguyện, phi lợi nhuận, được thành lập ở Việt nam.

HopeCom cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi cũng là thành viên, và chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn như của chính chúng tôi. Chúng tôi xây dựng chính sách bảo mật này để cho bạn biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào cũng như cách thức chúng tôi làm việc cẩn trọng để đảm bảo sự an toàn và riêng tư.

Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây để hiểu rõ các chính sách và qui định của chúng tôi liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó phù hợp với pháp luật và thông lệ hiện hành.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.

Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua Trang web này. Chính sách này không áp dụng cho thông tin thu thập được trên bất kỳ trang web được liên kết nào, hoặc trang web bên thứ ba nào, hoặc bởi bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập được từ Trang web này. Chính sách này cũng không áp dụng cho bất kỳ liên kết ngoại tuyến nào giữa bạn và HopeCom. Chính sách này có thể thay đổi theo từng thời điểm (xem Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật). Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Vì vậy hãy kiểm tra chính sách định kỳ để cập nhật.

HopeCom sẽ gửi cho bạn các bản cập nhật bằng e-mail. Nếu bạn muốn hủy đăng ký trong danh sách email của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể gửi email tới help@HopeCom.org hoặc hopecom.vn@gmail.com

Thông tin cá nhân của bạn

Ngoài thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định để giúp cải tiến các hỗ trợ và để phục vụ tốt hơn cho mục đích chung của Trang web chúng tôi là kết nối và hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin sau:

  • Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các mẫu đơn trên Trang web của chúng tôi hoặc tham gia trực tuyến trong các chương trình hỗ trợ của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký thành viên, ký đơn kiến nghị, gửi tin nhắn thông qua Trang web. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin khi bạn báo cáo sự cố với Trang web.
  • Hồ sơ và bản sao các thư từ của bạn (bao gồm cả địa chỉ e-mail) nếu bạn liên hệ với chúng tôi.
  • Phản hồi của bạn đối với các khảo sát mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành vì mục đích nghiên cứu hoặc để giúp định hướng các hỗ trợ và hoạt động của chúng tôi, cho dù bạn không buộc phải trả lời chúng.
  • Chi tiết các giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web nếu bạn là một trong những thành viên của chúng tôi, những người ủng hộ hào phóng tài chính cho HopeCom và công việc mà chúng ta cùng chung tay.
  • Một số thông tin về việc sử dụng Trang web HopeCom, được mô tả dưới đây trong phần Theo dõi Dữ liệu.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi với các bên không liên quan nếu không có sự cho phép rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với các bên liên kết nhất định. Ví dụ: Các bên thứ ba được liên kết và nhà thầu - chẳng hạn như quản trị viên cơ sở dữ liệu của chúng tôi - chỉ nhằm mục đích giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc của mình. Các nhóm này không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn hoặc sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào khác ngoài những hướng dẫn của chúng tôi.

Quản trị viên bên thứ ba, chẳng hạn như các tổ chức Công ty mà chúng tôi liên kết để tạo điều kiện phân phối thông tin rộng rãi. Nội dung của các email này sẽ đến từ HopeCom và các bên thứ ba không có quyền truy cập trực tiếp vào thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Ngoài ra, với sự cho phép rõ ràng của bạn, chúng tôi có thể truyền gửi một số thông tin của bạn đến các nhóm sau đây (như thông lệ trong nước và quốc tế):

  • Các cơ quan thông tin truyền thông và các nơi gửi kiến nghị khi bạn chọn sử dụng công cụ email của chúng tôi để gửi tin cho họ.
  • Các cơ quan thông tin truyền thông báo chí và cộng đồng khi bạn ký đơn kiến nghị hoặc điền thông tin khảo sát.
  • Thông tin thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các chương trình hỗ trợ cụ thể được trình bày dưới đây.

Các đơn kiến nghị và Khảo sát

Đối với đơn kiến nghị và khảo sát mà bạn đã ký hoặc điền vào, chúng tôi sẽ coi họ tên, địa chỉ và nhận xét của bạn là thông tin công khai - ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp các bản đệ trình các kiến ​​nghị, với ý kiến nhận xét ​​của bạn, cho các nhà lãnh đạo và các cơ quan chức năng, Người giải quyết kiến nghị khác, hoặc cơ quan truyền thông, báo chí. Chúng tôi sẽ không công bố công khai địa chỉ đường phố của bạn, nhưng chúng tôi vẫn có thể chuyển thông tin đó tới Nơi gửi được chỉ định trong đơn kiến nghị của bạn. Đây là một thực tiễn tiêu chuẩn trong các tình huống như vậy. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi cũng có thể đưa ra nhận xét của bạn, cùng với địa chỉ (có thể có khu vực phường xã, không có đường phố) của bạn với báo chí và công khai trực tuyến. Khi bạn cho phép chúng tôi chia sẻ địa chỉ email của bạn như một phần của chương trình hỗ trợ kiến nghị, HopeCom không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng địa chỉ email, điện thoại của bạn bởi các cá nhân, tổ chức nêu trong đơn kiến nghị.

Gửi email thông qua HopeCom

Trong một số trường hợp, chúng tôi cho phép bạn gửi e-mail cá nhân tới các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền hoặc các mục tiêu khác cũng như thư từ cho biên tập viên đến từ các cơ quan tin tức khác nhau thông qua Trang web của chúng tôi. Những thông điệp này được gửi dưới tên của bạn, với địa chỉ e-mail của bạn như là địa chỉ nhận phản hồi cùng tên đầy đủ của bạn và thông tin liên lạc được cung cấp như một phần của thông điệp trao đổi. Các thư này sẽ chỉ được gửi dưới tên của bạn vì bạn phê duyệt chúng trên cơ sở cá nhân khi chấp nhận sử dụng công cụ email của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về (các) thư cụ thể mà bạn gửi bằng công cụ email của chúng tôi. HopeCom không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng địa chỉ email của bạn bởi các cá nhân, tổ chức nêu trong đơn (Nơi gửi mục tiêu).

Tài trợ

Khi bạn quyết định quyên tặng cho HopeCom và các thành viên, thông tin thẻ tín dụng, ngân hàng của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho giao dịch này thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến an toàn của chúng tôi hoặc qua hệ thống ngân hàng đảm bảo. HopeCom không giữ lại thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Hỗ trợ Điện thoại

Khi cần thiết, nhân viên HopeCom hoặc tình nguyện viên của HopeCom có thể liên lạc với bạn qua điện thoại về các hỗ trợ khẩn cấp. Nếu bạn đã cung cấp số điện thoại cho chúng tôi thông qua Trang web thì bạn có thể được liên lạc bởi một trong những tình nguyện viên hoặc nhân viên của chúng tôi (mỗi người trong số họ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bảo mật của HopeCom và sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác). Nếu bạn muốn được gỡ bỏ vĩnh viễn khỏi danh sách điện thoại của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây với dòng chữ "HỦY ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI". Vui lòng chờ 2 tuần làm việc để thông tin của bạn được xóa bỏ.

Đơn kiến nghị do thành viên khởi xướng

HopeCom cho phép các thành viên của mình khởi tạo và tiến hành các Chương trình Kiến nghị riêng của họ trên Trang web này. Các thành viên của HopeCom tự điều hành các chương trình kiến nghị dưới tên riêng của họ và gửi chia sẻ cho bạn bè, gia đình và những người khác để vận động ủng hộ. Nếu những đơn kiến nghị này chứng minh được khả năng tạo ra sự quan tâm ủng hộ đáng kể, HopeCom có thể quảng bá gửi đơn kiến nghị thay mặt cho toàn bộ cộng đồng HopeCom đến các phạm vi thành viên rộng lớn hơn của chúng tôi. Khi làm như vậy, HopeCom có thể sử dụng thông tin mà thành viên khởi xướng Kiến nghị đã cung cấp và có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi nó theo ý riêng của chúng tôi. Mặc dù các thành viên sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đưa đơn kiến nghị của mình đến các Nơi gửi mục tiêu nêu trong đơn, nhưng HopeCom cũng có thể quyết định hỗ trợ chuyển các kiến ​​nghị do thành viên đề xuất tới các Nơi gửi mục tiêu của họ trong một số trường hợp.

Khi người dùng đăng nhập để ký ủng hộ các Kiến nghị của các thành viên HopeCom, HopeCom thu thập thông tin mà người ký cung cấp nhằm gửi cho những người mới tham gia này thông tin về các kiến nghị trong tương lai và hoặc sẽ tiếp tục phục vụ cho mục đích chung của HopeCom. Những người tham gia mới có thể luôn luôn chọn để giữ tư cách thành viên HopeCom hoặc hủy bỏ. HopeCom cũng có thể cung cấp email, điện thoại của những người đã ký ủng hộ kiến nghị cho thành viên đã khởi xướng kiến nghị đó để thành viên đó có thể tiếp tục các nỗ lực của mình. Bất cứ khi nào chúng tôi làm việc này, chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên khởi xướng cung cấp cho người ký khả năng “chọn không nhận các email khác từ thành viên đó” như một điều kiện để nhận được địa chỉ email của những người đã ký ủng hộ kiến nghị đó. Khi các thành viên bắt đầu đơn kiến nghị của mình, HopeCom có thể gửi dòng Cảm ơn và thông tin ngắn khác tới những người tham gia ủng hộ thay mặt cho thành viên khởi tạo đó hoặc thay mặt cho cộng đồng HopeCom.

Bảo mật dữ liệu

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho HopeCom, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn. Tuy nhiên, thực tiễn việc dữ liệu truyền qua Internet không thể được bảo đảm là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, HopeCom không thể đảm bảo hoặc bảo hành an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn chuyển cho chúng tôi và bạn tự chịu mọi rủi ro. Khi chúng tôi nhận được sự truyền tải của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống của chúng tôi. Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) một mật khẩu để truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu này bí mật. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Trong trường hợp chúng tôi xác định rằng các thành viên có thể lạm dụng hệ thống của chúng tôi vì các mục đích xấu (ví dụ: sử dụng số điện thoại mà chúng tôi cung cấp để tạo cuộc gọi quấy rối), các hoạt động như vậy có thể được báo cáo cho cơ quan chức năng. Trong những trường hợp như vậy, HopeCom có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm cả tên và địa chỉ, cho các cơ quan chức năng.

Về Trẻ em

HopeCom không thu hoặc cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em. Những người dưới 15 tuổi cần hỏi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình để được hỗ trợ khi sử dụng Trang web và không nên gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào tới Trang web. Ví dụ: trẻ em dưới 15 tuổi không nên đóng góp tài trợ, cung cấp tên, địa chỉ, thông tin liên hệ hoặc thông tin khác hoặc sử dụng công cụ email HopeCom.

Cookie

Một số phần của Trang web được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng cookie (cookie nằm trên máy tính của bạn và thuộc quyền kiểm soát trình duyệt của bạn) để cho phép bạn trở lại các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang web mà không cần phải nhập lại mật khẩu của bạn hoặc để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web. Ví dụ như bằng cách theo dõi loại webmail bạn đang sử dụng để tối đa hóa khả năng tương thích của trang với hệ thống của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để theo dõi dữ liệu mà không xác định người dùng cụ thể như mô tả bên dưới. Nếu bạn muốn tắt các cookie này, phần trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách để làm điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập trình duyệt để vô hiệu hóa cookie thì bạn không thể truy cập vào các phần nhất định của Trang web này.

Theo dõi dữ liệu

Để phục vụ tốt hơn các thành viên của chúng tôi, ngoài việc thu thập thông tin được liệt kê ở trên, chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công cụ khác như Google Analytics, và các dịch vụ tương tự để phân tích hoạt động trên Trang web. Các dịch vụ này cung cấp cho chúng tôi dữ liệu thống kê không xác định bất kỳ cá nhân nào. Điều này giúp chúng tôi hiểu các mẫu lưu lượng truy cập và nhận biết nếu có vấn đề với Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các hình ảnh nhúng trong email để theo dõi mức độ mở cho các dịch vụ thư của chúng tôi, để chúng tôi có thể biết được những thư nào hấp dẫn nhất cho các thành viên HopeCom. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP hoặc dữ liệu khác về lượt truy cập vào Trang web của chúng tôi để hiểu rõ hơn về lưu lượng truy cập của chúng tôi từ đâu, cách thức dịch vụ của chúng tôi đang được truy cập và cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho các thành viên.

URL chứa trong email có thể chứa ID để cho phép chúng tôi xác định chính xác người có hành động sử dụng một Trang web. Chúng tôi sử dụng các URL này để đơn giản hóa quá trình ký ủng hộ đơn Kiến nghị và điền các bản khảo sát. Chúng tôi đôi khi có thể trình bày một URL rút ngắn tham chiếu đến một URL dài hơn có chứa một ID - chúng tôi thực hiện việc này để đơn giản hóa việc hiển thị, để tránh liên kết bị hỏng khi sao chép và để đảm bảo tính tương thích với các chương trình email không xử lý URL dài. Khi URL rút ngắn được hiển thị trong email, bạn sẽ thấy URL đầy đủ trong thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn truy cập vào trang.

Liên kết tới Trang web khác

HopeCom có thể cung cấp liên kết đến các Trang web của bên thứ ba, và các Trang web khác có thể cung cấp liên kết đến Trang web này. Các Trang web của bên thứ ba hoạt động theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật riêng của họ. HopeCom không kiểm soát các Trang web của bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn xác nhận và đồng ý rằng HopeCom không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các Trang web bên thứ ba, không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc tài liệu có sẵn từ các Trang web đó. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng HopeCom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, hoặc các tài liệu có sẵn từ các Trang web của bên thứ ba.

Truy cập và sửa thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập vào Trang web và truy cập trang hồ sơ tài khoản của bạn và thực hiện các thay đổi. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, một khi bạn đã cố gắng đăng ký và thất bại, bạn có thể nhấp vào nút "Quên mật khẩu?" liên kết để tiếp cận một trang mà bạn có thể gửi địa chỉ e-mail của bạn. Tên người dùng và mật khẩu của bạn sau đó sẽ được gửi qua e-mail cho bạn.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

HopeCom có thể sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân do người dùng cung cấp, chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên trang chủ của Trang web của chúng tôi và đăng các thay đổi trên trang này. Chúng tôi khuyến khích người dùng truy cập trang này theo định kỳ để xem lại chính sách hiện tại của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có ý kiến thắc mắc về tuyên bố về quyền riêng tư này, thông tin cá nhân của bạn, hoặc các qui định, điều khoản của trang này, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây .

Email từ HopeCom

HopeCom sẽ gửi cho bạn thông tin cập nhật về mục này và các chương trình kiến nghị quan trọng khác qua email. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi email đến: help@HopeCom.org và hopecom.vn@gmail.com