Tài khoản trên HopeCom

 

1. Làm cách nào để thay đổi mật khẩu, tên và địa chỉ?

2. Làm cách nào tôi có thể thay đổi địa chỉ email?

3. Làm cách nào tôi có thể hủy đăng ký tài khoản?

4. Làm cách nào tôi có thể đăng ký làm thành viên của HopeCom?

5. Làm cách nào để đăng nhập và đăng xuất khỏi tài khoản HopeCom.org?

6. Cách chỉnh sửa thông tin tài khoản và hồ sơ cá nhân

7. Quản lý cài đặt Facebook Hopecom.org

8. Tôi quên mật khẩu, Tôi phải làm gì để đặt lại mật khẩu?