Đề nghị giảm án cho Đặng Văn Hiến

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngoc Tran

0 Đã ký

Hiến không đáng chết. Một người dân lương thiện nổ súng chỉ muốn giành lại sự công bằng. Tôi phản đối bản án tử hình dành cho Đặng Văn Hiến.
Ngày đăng: 16.07.2018