Giảm án cho Đặng Văn Hiến.

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Điền Phan

0 Đã ký

Đặng Văn Hiến phạm tội, giết nhiều người nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ!
Ngày đăng: 16.07.2018