giảm án cho ông Đặng Văn Hiến

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Chủ Tịch nước cộng hoà xhcn Việt Nam

Trần Lê Anh Đức

0 Đã ký

vì anh Đặng Văn Hiến phạm tội khi bị kích động.
Ngày đăng: 16.07.2018