Giảm án cho Đặng Vă Hiến

Đặng Văn Hiến đang đối mặt với án tử hình tội "giết người" đã đươc tuyên y án sơ thẩm tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/7/2018. Tuy nhiên, hành vi của Hiến là phòng vệ chính đáng, đã ra đầu thú theo kêu gọi hưởng khoan hồng, khai báo trung thực Nguyên nhân do cty Long Sơn dùng vũ lực đàn áp gia đình Hiến nhiều lần

Đặng Phước

0 Đã ký

Giảm án cho ĐẶNG VĂN HIÉN, anh ấy bị ép vào đường cùng!

Đặng Văn Hiến vì bảo vệ tài sản của mình mà lỡ làm chết 3 người. Đó là những người uy hiếp Hiến. Hiến đã đầu thú. Hãy khoan hồng như đã hứa.

Hạ Trắng Bích Nga

0 Đã ký

Đề nghị giảm an cho a Đặng Văn Hiến

Hành động của a Đặng Văn Hiến trong tình huống kích động và xuất phát từ công ty Long Sơn và như giọt nước tràn ly mà thôi. Cần tăng mức án với giám đốc công ty Long Sơn và đưa mức an về Chung thân thể hiện sự khoan hồng của nhà nước.

Manh Duy

0 Đã ký

Đề nghị giảm án cho Đặng Văn Hiến

Tôi là dân oan mất đất, tôi nhận thấy hành động của anh Đặng Văn Hiến khi sử dụng súng chống lại đoàn cưỡng chế công ty Long Sơn tại tiểu khu 1531 Đắc Nông - Lâm Đồng là hành động phòng vệ. Để xảy ra việc ba người của công ty Long Sơn thiệt mạng là hành vi vượt quá phòng vệ của anh Hiến. Anh Đặng Văn Hiến cần nhận được đúng bản án với đúng tính chất của hành vi đó. Đề nghị chủ tịch nước Trần Đại Quang xem xét xóa bỏ án tử hình với Đặng Văn Hiến, yêu cầu điều tra trách nhiệm của chính quyền Đắc Nông, công ty Long Sơn trên tinh ...

Nguyễn Đức Giang

0 Đã ký

Hãy ân giảm cho anh Đặng Văn Hiến!

Hãy ân giảm cho anh Đặng Văn Hiến!

Tran Minh Duong

0 Đã ký