Đề nghị giảm an cho a Đặng Văn Hiến

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 100.000

Kiến nghị này được gửi đến: Toà án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Manh Duy

0 Đã ký

Hành động của a Đặng Văn Hiến trong tình huống kích động và xuất phát từ công ty Long Sơn và như giọt nước tràn ly mà thôi. Cần tăng mức án với giám đốc công ty Long Sơn và đưa mức an về Chung thân thể hiện sự khoan hồng của nhà nước.
Ngày đăng: 16.07.2018