Giảm án cho ĐẶNG VĂN HIÉN, anh ấy bị ép vào đường cùng!

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Chủ tịch nước Việt Nam.

Hạ Trắng Bích Nga

0 Đã ký

Đặng Văn Hiến vì bảo vệ tài sản của mình mà lỡ làm chết 3 người. Đó là những người uy hiếp Hiến. Hiến đã đầu thú. Hãy khoan hồng như đã hứa.
Ngày đăng: 16.07.2018