Ân xá cho tử tù Hiến

Cả một toán người hung hãn với vũ khí sát thương uy hiếp và tấn công gia đình bạn liên tục 8 năm trời mà phản ứng đúng luật bằng bao nhiêu đơn thư cũng chìm vào quên lãng, khi bị uy hiếp cùng cực, cách tồi tệ nhất là phải chống trả quyết liệt để bảo vệ gia đình mình. Hiến không có tội. Hiến bị chính quyền Dak Nong và công ty Long Sơn ép phải phạm tội trong trạng thái bị kích động tinh thần trong suốt 8 năm trời đằng đẵng. Anh và dân làng anh đã nghe theo pháp luật suốt 8 năm trời để phải sống khổ sống sở suốt 8 năm trời đó. ...

Thuy Dinh

0 Đã ký

Kiến nghị giảm án cho anh Đặng Văn Hiến

Kính nghị giảm án cho anh Đặng Văn Hiến

Tuyển Bùi Đăng

0 Đã ký

Giảm án cho Đặng Văn Hiến

Xin Tòa án xem xét tình tiết vụ việc thật công minh để bị cáo có thể được giảm án một cách triệt để

Nguyễn Như Quỳnh

0 Đã ký

Ủng hộ giảm án

Giảm án cho anh Hiến cho anh có cơ hội làm lại cuộc đời!

Nguyễn Đình Phước

0 Đã ký

Kiến nghị chủ tịch nước giảm án cho anh Hiến

Mọi người hãy đanh ít phút để chia sẻ Thông tin kêu gọi chủ tịch nước giảm án cho anh Hiến

Lê Thắng

0 Đã ký