Giảm án cho Đặng Văn Hiến

Xin hãy giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến

Bùi Kiến càng

0 Đã ký

Giảm án.

Kiến nghị Chủ tịch nước giảm án tử hình cho Đặng Văn Hiến.

Nguyenthi Huongthuy

0 Đã ký

Hoài Anh

0 Đã ký

Kiến nghị giảm án cho anh Đặng Văn Hiến một cơ hội hoàn lương

Kiến nghị các Quý ông xem xét, chấp nhận đơn xin giảm án của Đặng Văn Hiến, để anh Hiến có cơ hội làm lại cuộc đời, được sống và cống hiến cho gia đình và xã hội, đồng thời cũng để đảm bảo sự công bằng của pháp luật, sự nhân đạo của nhà nước, để cũng cố niềm tin của chúng tôi vào cơ quan pháp luật.

Phan Thế Bằng

0 Đã ký

Giảm án cho Đặng Văn Hiến

Kiến Nghị Giảm Án Cho Đặng Văn Hiến Một Cơ Hội Hoàn Lương vì một xã hội đấy tính nhân văn (đã đầu thú) và công bằng, văn minh. 

Thi Phan

0 Đã ký