Tôi đồng ý với nội dung đơn kiến nghị bác sỹ hoàng công lương vô tội. Tôi gởi đơn.

8

Đã có 8 người ký, hãy cùng nhau đạt được 30.000

Kiến nghị này được gửi đến: Tóa án thụ lý đơn., bồi thẩm đoàn.

Hoa Cúc Trắng

8 Đã ký

Bác sỹ lương vô tội.
Ngày đăng: 07.12.2018