Tài xế conterner không vi phạm lỗi. Đề nghị đưa vụ án ra xét sử trước ánh sáng.

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 100

Kiến nghị này được gửi đến: Quốc hội, thử tướng và Nhân dân.

Hiển Trương

0 Đã ký

Xe conterner ko vi phạm bất kỳ lỗi gì,  vì sau toa an lại cố tình sử sai sự thật?.  Đề nghị đưa vụ án ra trước dư luận và thủ tướng.  Lái xe innova phải đền bù tất cả vì đã lùi xe trên cao tốc gây ra vụ tai nạn nầy,  nó như chủ mưu giết người và ép a lai xe conterner phải làm theo ko thể chống cự. Đề nghị quốc hội xem xét lại vụ án, và thanh tra lại những người liên quan trong hội đồng xét sử của tòa án đang tha lý. Bức xúc của dân là tiếng nói của dân tộc.  Hay để chúng tôi còn tin vào pháp luật và sự công bằng trên đất nước VN.
Ngày đăng: 18.09.2018