Kiến nghị sửa đổi luật chăn nuôi

7

Đã có 7 người ký, hãy cùng nhau đạt được 2.000

Kiến nghị này được gửi đến: Quốc hội

Ann Nguyen

7 Đã ký

Kiến nghị cần sửa đổi luật chăn nuôi, bảo vệ động vật nuôi làm thú cưng không bị trộm cắp, buôn bán nhằm giáo dục lại vấn đề đạo đức và nhân tính người Việt Nam
Ngày đăng: 24.09.2018