Không nên tử hình ông Đặng Văn Hiến

0

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được 1.000

Kiến nghị này được gửi đến: Kính gửi chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cường Nguyễn Đức

0 Đã ký

Tôi e rằng mức án tử hình với ông Đặng văn Hiến là chưa hợp lý. Nên xem xét lại tình tiết vụ án!
Ngày đăng: 16.07.2018