Chúng tôi muốn Việt Nam sẽ cấm ăn thịt chó mèo và nếu vi phạm sẽ phạt nặng

2

Đã có 2 người ký, hãy cùng nhau đạt được 100.000

Kiến nghị này được gửi đến: Ban bảo vệ động vật

Quân Hồng Phạm

2 Đã ký

Vì chó mèo không phai là đồ ăn mà là thú nuôi

Ngày đăng: 23.09.2018