Hỗ trợ trường tiểu học Nam Quan

Trận lũ ống ngày 10/5/2022 đã nhấn chìm và phá hủy hầu hết cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học và thư viện của trường Tiểu học Nam Quan tỉnh Lạng Sơn. Hopecom đang phối hợp với các đơn vị liên quan để sửa chữa nâng cấp, giúp sớm ổn định việc dạy và học cho thày trò nhà trường.

Tran Adm VC

2 Đã ký

Nguyen V Loc

4 Đã ký