Chung Tay Bảo Vệ Chó Mèo

Hãy chấm dứt nạn đánh cắp bắt trộm  buôn lậu và đối sử tàn nhẫn với chó mèo. hãy hành động ngay hôm nay để ngawen chặn việc trộm chó đối sử tàn nhẫn và giết mổ lấy thịnh dã man. xin hãy ký tên vào kiến nghị để kêu gọi chính phủ việt nam ban hành quy định về phúc lợi của động vật. đã có rất nhiefu số chó bị buôn lậu làm thịt là chó nhà bị đánh cắp, chúng bị  nhồi nhét vào các lồng sắt nhỏ, chúng chỉ có thẻ thở. và vì không có thức ăn nước uống và nhiều con đã bị chết trước khi đén điểm cuối cùng. những con còn ống sót được chuyển đến ...

Hà Hương

6 Đã ký

Nguyen V Loc

4 Đã ký

Mong muốn Viẹt Nam mình có luật bảo vệ chó mèo, động vật nuôi.

Mong muốn chó , mèo ở Việt Nam mình được bảo vệ, không ăn thịt chó mèo, không mua bán chó mèo bất hợp pháp, không trộm chó mèo.

Junie VN

3 Đã ký

kiến nghị giảm án cho ĐẶNG VĂN HIẾN

Kiến Nghị Giảm Án Cho Đặng Văn Hiến Một Cơ Hội Hoàn Lương

ʚïɞ Gió ʚïɞ

3 Đã ký

Hỗ trợ trường tiểu học Nam Quan

Trận lũ ống ngày 10/5/2022 đã nhấn chìm và phá hủy hầu hết cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học và thư viện của trường Tiểu học Nam Quan tỉnh Lạng Sơn. Hopecom đang phối hợp với các đơn vị liên quan để sửa chữa nâng cấp, giúp sớm ổn định việc dạy và học cho thày trò nhà trường.

Tran Adm VC

2 Đã ký