HOPECOM - Kết Quả Kỳ Diệu Từ Kết Nối Cộng Đồng

Trước tiên xin cảm ơn rất nhiều vì bạn đã tham gia và ủng hộ cộng đồng HopeCom!

Admin02

171 Đã ký

Lái xe Hoàng vô tội

Lái xe Hoàng vô tội

binhminhan123@gmail.com

61 Đã ký

Một số giải pháp hoàn thiện công bố thông tin trên Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty đại chúng luôn là tài liệu vô cùng cần thiết đối với các nhà đầu tư (NĐT). Thông tin trên BCTC là căn cứ quan trọng, có độ tin cậy cao và gần như là duy nhất để đánh giá "sức khỏe" của một doanh nghiệp. Từ đó, NĐT sẽ phân tích, xem xét và ra quyết định đầu tư phù hợp. Để BCTC của các công ty đại chúng cung cấp đầy đủ hơn các thông tin hữu ích cho nhà đầu tư cho việc ra quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 38/2007/TT-BTC, ngày 18 tháng 4 năm 2007, về hướng dẫn công bố thông tin ...

Admin02

36 Đã ký