Kiến Nghị Nổi Bật

Kiến Nghị Đã Thành Công

khởi tạo kiến nghị của riêng bạn

Trang web hopecom.org đang hỗ trợ hàng ngàn thành viên khởi tạo, chia sẻ các kiến nghị, các giải pháp và ý tưởng, trợ giúp thành công cho cá nhân và cộng đồng

Tổng số thành viên

85,469

Số chữ ký

120,138

Số kiến nghị

269

"

Trung tâm Cộng đồng

Trên trang web HopeCom.org mọi thành viên được kết nối không giới hạn thời gian hay không gian để chia sẻ và ủng hộ những vấn đề xã hội, môi trường mà họ quan tâm
"

"

Thời Báo VN   

Đúng như tên gọi Cộng đồng Hy vọng, HopeCom.org đang nỗ lực kết nối, trợ giúp đem hy vọng tới cộng đồng. Cùng với các thành viên, HopeCom làm việc với những cá nhân, tổ chức hữu quan để tìm ra các giải pháp mới cho mọi vấn đề lớn, nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ
"

"

Báo Thanh Niên Mới

Trung tâm Cộng Đồng mang đến giá trị cho cộng đồng người Việt Nam                                                                                                                                                                        
"

"

Tuổi Trẻ Mới

Trung tâm Cộng đồng HopeCom phát triển khả năng chia sẻ và trợ giúp cộng đồng. Các hoạt động của HopeCom đã góp phần mang lại hy vọng cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh
"