Tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận là gì?

27/04/2018

Các tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận được thành lập để hỗ trợ giải quyết các vấn đề nhức nhối mà cộng đồng đang gặp phải mà không vì bất cứ nhu cầu lợi ích nào. Thông thường, các tổ chức này sẽ được đại diện bởi một trong số các thành viên thông qua điều lệ hay cơ quan quản lý của nó. Theo nghĩa đen, tổ chức phi lợi nhuận là không đạt được bất cứ lợi ích nào hoặc có thể số tiền họ thu nhận được không đem lại lợi ích trực tiếp cho họ. Vậy tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận sẽ duy trì hoạt động của mình từ “nguồn sống” nào và tại Việt Nam tổ chức nào đang được cộng đồng gửi gắm niềm tin? Tất cả những thắc mắc này của bạn sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Cách để giữ cho tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận “sống”

Các tổ chức phi lợi nhuận hoàn toàn có thể kiếm ra tiền, thậm chí là khoản tiền lớn nhờ vào kêu gọi tài trợ, đóng góp từ nhiều đơn vị, tổ chức, các nhân quan tâm đến lĩnh vực mà họ hoạt động. Và tổ chức thiện nguyện trở thành phi lợi nhuận bởi họ hoàn toàn không sử dụng số tiền thu được phục vụ cho mục đích cá nhân. Do đó, cách để tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận “sống” họ sẽ dùng lợi nhuận kiếm được đó tiếp tục đảm đương sứ mệnh cung cấp dịch vụ miễn phí cho cộng đồng.

Điều kiện hình thành tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận

Một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận sẽ phải đáp ứng được các điều kiện về:

+ Thuộc một điều lệ.

+ Được xây dựng để đảm nhiệm sứ mệnh phục vụ cho cộng đồng.

+ Không có trách nhiệm giải quyết việc trả cổ tức giữa cổ đông. Tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận sẽ phù hợp khi tham gia vào các nhóm nhỏ hơn, xoay quanh sở thích đặc biệt hoạt động giải trí mà không có hội đồng quản trị; điều quan trọng là không được có ý định kiếm tiền.

Tại Việt Nam hiện nay xuất hiện không ít các tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận, trong đó bao gồm https://hopecom.org/. HopeCom hướng đến mục tiêu kết nối cộng đồng, hỗ trợ ý tưởng, khởi tạo và chia sẻ kiến nghị, huy động nguồn lực để thúc đẩy giải pháp giải quyết hiệu quả.