Câu hỏi về tài trợ và quyên góp

 

1. Làm thế nào để tôi quyên tặng, tài trợ cho các hoạt động của HopeCom?

2. Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ sự quyên tặng, đóng góp của tôi?

3. Gây quỹ cộng đồng - Crowdfunding

4. Hướng dẫn quảng cáo