Điều khoản sử dụng

Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Trang web HopeCom.org (sau đây gọi tắt là Trang web) được điều hành bởi Trung tâm hỗ trợ cộng đồng HopeCom.org, tên viết tắt là HopeCom.org (sau đây gọi là Chúng tôi), một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận được thành lập ở Việt nam.

Mục đích của Trang web này là kết nối cộng đồng hỗ trợ các thành viên thực hiện tâm tư, nguyện vọng của mình.

Trước khi sử dụng Trang web này, bạn phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu sau đây. Các điều khoản và điều kiện này đảm bảo bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web theo cách thức chúng tôi thiết kế sử dụng Trang web và để làm rõ những gì HopeCom.org sẽ không cho phép, sẽ không chịu trách nhiệm, hoặc cả hai.
Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng (hay còn gọi là Điều khoản Dịch vụ) cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng Trang web để bạn hiểu rõ những qui định đối với thành viên và người sử dụng.

Ngay khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web hoặc bằng cách nhấn nút chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản Sử dụng nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này cũng như bất kỳ tài liệu hoặc chính sách bổ sung nào được đề cập trong các điều khoản này.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa tài liệu này với bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập đến trong tài liệu này hoặc được tìm thấy trong Trang web thì sẽ thực hiện theo các qui định của tài liệu này. Nếu bạn không muốn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, thật tiếc là chúng tôi không thể cho phép bạn sử dụng Trang web và bạn phải thoát khỏi nó ngay bây giờ.

Thay đổi Điều khoản Sử dụng

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sẽ thay đổi các Điều khoản sử dụng. Đó có thể là do chúng tôi bổ sung thêm các tính năng mới bởi vì một người nào đó đang sử dụng Trang web theo cách mà nó không như dự kiến làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Trang web của người dùng khác hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Để đảm bảo chúng tôi có thể đáp ứng bất kỳ hay tất cả các sự cải tiến phát triển mới, chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Sử dụng theo ý riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi về Điều khoản Sử dụng tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

Về trẻ em

Bảo vệ trẻ em luôn là mối quan tâm lớn của HopeCom, vì vậy trẻ em dưới 15 tuổi muốn sử dụng Trang web cần phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trợ giúp và không nên gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào vào Trang web. Ví dụ: trẻ em dưới 15 tuổi không nên tạo đơn kiến nghị hoặc bằng cách khác nhau đăng ký để thực hiện hành động trên Trang web. Để sử dụng các công cụ được cung cấp trên Trang web này, bạn phải bảo đảm rằng bạn từ 15 tuổi trở lên.

Truy cập Trang web và Bảo mật Tài khoản

Mặc dù chúng tôi mong muốn và cố gắng làm cho Trang web này luôn hoạt động, nhưng có thể có những thời điểm chúng tôi cần phải vô hiệu hóa Trang web tạm thời hoặc vĩnh viễn. Vì vậy, bạn nên hiểu rằng chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc sửa đổi Trang web và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp trên Trang web. Chúng tôi có thể làm điều này mà không cần thông báo và theo ý của chúng tôi. Xin lưu ý rằng HopeCom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu vì bất kỳ lý do nào mà tất cả hay bất kỳ phần nào của Trang web không hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời kỳ nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web hoặc toàn bộ Trang web đối với người dùng bao gồm cả thành viên người dùng đã đăng ký.
Bạn có trách nhiệm thực hiện mọi điều cần thiết để có thể truy cập vào Trang web. Trong trường hợp những người truy cập vào Trang web thông qua kết nối internet của bạn thì bạn phải đảm bảo rằng họ đọc, hiểu và tuân thủ các Điều khoản sử dụng.
Để truy cập Trang web này hoặc sử dụng một số tài nguyên mà nó cung cấp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký hoặc cung cấp chi tiết một số thông tin. HopeCom cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Điều kiện sử dụng Trang web này là tất cả thông tin bạn cung cấp trên Trang web phải chính xác, cập nhật và đầy đủ.
Một khi bạn đã đăng ký để sử dụng Trang web, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một tên người dùng, mật khẩu hoặc các thông tin khác như là một phần của các thủ tục an ninh của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn coi những thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu không, bên thứ ba có thể sử dụng Trang web theo cách thức mà nó không được dự định trước hoặc bằng những cách có thể vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc gây thiệt hại cho HopeCom. Nếu điều này xảy ra, bạn đồng ý thông báo ngay cho HopeCom về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn cũng đồng ý đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Vui lòng sử dụng cẩn trọng khi truy cập tài khoản của bạn từ máy tính công cộng hoặc dùng chung hoặc khi sử dụng tài khoản của bạn ở những nơi công cộng có kết nối wifi.
Để đảm bảo chúng tôi có thể bảo vệ cộng đồng, Trang web và những người dùng khác, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, do bạn hoặc do chúng tôi cung cấp bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì khi chúng tôi nhận thấy bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này.

Thương hiệu HopeCom

Mặc dù chúng tôi muốn bạn sử dụng các công cụ được cung cấp trên Trang web này để kết nối và hỗ trợ cộng đồng, HopeCom phải đảm bảo rằng tên HopeCom và các tên liên quan khác không được sử dụng vì các mục đích sai trái. Vì lý do đó và các lý do khác, tên HopeCom, biểu trưng HopeCom và tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu là thương hiệu của HopeCom hoặc các chi nhánh hoặc bên được cấp phép của HopeCom. Bạn không thể sử dụng các tên này nếu không có sự cho phép bằng văn bản của HopeCom. Tất cả các tên, thương hiệu và nhãn hiệu khác có thể xuất hiện trên Trang web vẫn là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và chỉ xuất hiện ở đây vì mục đích nhận dạng.

Sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản Sử dụng (tuân thủ mọi Luật lệ của Việt nam và thông lệ quốc tế). Bạn đồng ý KHÔNG sử dụng Trang web:

 • Bằng bất kỳ cách thức nào mà vi phạm luật hoặc quy định hiện hành; Với mục đích khai thác, gây tổn hại hoặc cố gắng khai thác, gây hại cho trẻ vị thành niên bằng cách đưa chúng vào nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc bằng cách khác.
 • Gửi, cố ý nhận, đăng, tải, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong các Điều khoản này.
 • Đăng, gửi hoặc mua bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo nào, bao gồm bất kỳ "thư rác", "chuỗi thư" hoặc "spam" hoặc bất kỳ lời chào mời nào khác.
 • Để mạo danh hoặc cố mạo danh HopeCom hoặc một nhân viên HopeCom, người dùng khác, hoặc người hoặc tổ chức (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng địa chỉ e-mail hoặc tên giao dịch kết hợp với bất kỳ điểm nào đã nói ở trên), hoặc đăng ký để sử dụng Trang web thay mặt cho bất kỳ nhóm hay tổ chức nào.
 • Để thu thập địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc khác của Người dùng từ Dịch vụ hoặc Trang web bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác cho bất kỳ mục đích nào.
 • Để tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác mà hạn chế việc sử dụng hoặc trải nghiệm Trang web của bất kỳ ai, hoặc theo quyết định của chúng tôi hành vi đó có thể gây hại cho HopeCom hoặc người sử dụng Trang web khiến họ chịu trách nhiệm pháp lý.
  Cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Ngoài ra, bạn đồng ý KHÔNG:

 • Sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào có thể vô hiệu hoá, gây quá tải, gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng Trang web của bất kỳ bên nào, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ robot, thiết bị tự động, quy trình hoặc phương tiện nào để truy cập Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào cản trở hoạt động của Trang web.
 • Truyền bất kỳ virut, trojan, sâu, bom logic hoặc các chương trình/dữ liệu/mã/phần mềm khác độc hại hoặc có hại về công nghệ.
 • Cố gắng truy cập, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với Trang web.
 • Tấn công Trang web bằng một cuộc tấn công từ chối dịch vụ.
 • Bằng cách nào đó cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web.

Đăng tải của người sử dụng

Để cung cấp cho bạn các công cụ giúp cho tâm tư nguyện vọng, ý kiến của bạn được lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng, Trang web có thể chứa các kiến ​​nghị trực tuyến, thông báo, công cụ viết thư, bảng tin, phòng chat, các Trang web cá nhân hoặc hồ sơ, diễn đàn và các tính năng tương tác khác (chúng tôi sẽ gọi chung là "Dịch vụ tương tác" ) cho phép bạn gửi đơn kiến nghị, đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền tải tới người dùng khác hoặc các thành viên trong cộng đồng (chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các hành vi này là " đăng tải của người dùng ") nội dung hoặc tài liệu (chúng tôi sẽ gọi là " bài đăng ") trên hoặc thông qua Trang web. Tất cả Đăng tải của Người dùng phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong các Điều khoản này.

Chúng tôi sẽ coi tất cả Đăng tải của Người dùng lên Trang web là không bí mật và chúng tôi sẽ coi nó là không thuộc sở hữu của bạn hoặc bất kỳ ai khác. Để đảm bảo mục đích của Trang web này hoặc của HopeCom, chúng tôi có thể sử dụng, sao chép, phân phối hoặc tiết lộ tài liệu này cho các bên khác.

Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể sử dụng những tài liệu này theo cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ coi việc bạn đưa những nội dung lên Trang web có nghĩa là bạn xác nhận và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Đăng tải của Người dùng và có quyền cho phép cho HopeCom và các chi nhánh của nó sử dụng tài liệu này như đã đề cập ở trên.

Khi bạn gửi tài liệu đến Trang web có nghĩa rằng bạn xác nhận tất cả các Đăng tải của người dùng tuân thủ theo các Điều khoản sử dụng, và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho HopeCom cùng những chi nhánh đại diện và bên được cấp phép.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đăng tải của Người dùng nào mà bạn đăng nộp hoặc đóng góp và bạn, không phải HopeCom, chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp.

Vì mục đích của Trang web này là kết nối và hỗ trợ cho bạn và chúng tôi không thể rà soát tất cả mọi thứ trước khi được đăng lên Trang web, nên mọi nội dung và / hoặc ý kiến ​​được tải lên, được trình bày hoặc trình lên Trang web, tất cả các bài viết và câu trả lời cho các câu hỏi, bình luận và nội dung khác, ngoài nội dung do HopeCom cung cấp, là trách nhiệm của người hoặc pháp nhân đăng tải và không nhất thiết phản ánh quan điểm của HopeCom. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc có nghĩa vụ với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ bài đăng nào bởi bạn hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác của Trang web và bạn đồng ý chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung mà bạn đăng lên Trang web.

Giám sát, Thi hành và Chấm dứt

Vì mục đích của Trang web là để thực hiện mục đích của HopeCom, thay mặt cho cộng đồng HopeCom, để đảm bảo rằng Trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích dự kiến của nó và không sử dụng Trang web gây nguy hại cho HopeCom, HopeCom có quyền:

 • Xóa hoặc từ chối bất kỳ bài đăng nào vì bất kỳ hoặc không cần lý do nào. HopeCom sẽ cố gắng đảm bảo công bằng, nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào chính HopeCom. Tuy nhiên, thực tiễn chung của chúng tôi là lấy ý kiến các thành viên, thông qua các cuộc thăm dò ngẫu nhiên để xác định xem bài đăng của người dùng có phù hợp với mục tiêu của HopeCom hay không. Trong quá trình này, chúng tôi hoan nghênh phản hồi từ cộng đồng để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Tuy nhiên, cuối cùng, HopeCom có nghĩa vụ pháp lý để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của mình sẽ thúc đẩy việc đạt được mục tiêu đề ra và do đó HopeCom phải giữ quyền phán quyết cuối cùng.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bất kỳ bài đăng nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp nếu chúng tôi tin rằng bài đăng của Người dùng đó vi phạm Điều khoản Sử dụng, bao gồm cả Tiêu chuẩn Nội dung, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác đe doạ đến sự an toàn cá nhân người sử dụng Trang web và cộng đồng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho HopeCom.
 • Tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bài đăng của bạn vi phạm quyền của họ, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi sẽ không làm điều này một cách đơn giản, nhưng nếu chúng tôi nghĩ rằng nó có khả năng tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp một cách công bằng và chính xác hoặc sẽ bảo vệ HopeCom khỏi trách nhiệm mà chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, chúng tôi có thể thực hiện bước này.
 • Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển tới cơ quan chức năng, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Trang web khi chúng tôi xác định rằng cần có các biện pháp pháp lý để giải quyết việc vi phạm.
 • Chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web vì bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng.

Chúng tôi cố gắng không tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tải kiến nghị, thông tin, tài liệu trên hoặc thông qua Trang web. Nhưng khi chúng tôi tin tưởng rằng luật pháp buộc chúng tôi phải cung cấp thông tin thì chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan thi hành pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án yêu cầu. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đến bên thứ ba.

Bạn chủ động và đảm bảo rằng HopeCom không bị khiếu nại và không bị tổn hại từ mọi khiếu nại do bất kỳ hành động nào của bạn liên quan đến HopeCom.
Chúng tôi không thể duyệt lại tất cả các thông tin, tài liệu trước khi nó được đăng trên Trang web này và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các nội dung phản cảm hay không tuân thủ pháp luật sau khi nó đã được đăng. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động nào liên quan đến việc truyền, tải, đăng nội dung do bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào cung cấp. Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý hoặc không có trách nhiệm đối với bất kỳ ai về thực hiện hoặc không thực hiện tốt các hoạt động được mô tả trong đoạn này.

Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các Đăng tải của Người dùng và Dịch vụ Tương tác. Đăng tải của người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Ngoài ra, Thành viên đăng tải KHÔNG được:

 • Đăng tải bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã, lăng mạ, gây khó chịu, quấy rối, bạo lực, thù hận, gây kích động, phản cảm.
 • Quảng bá giới thiệu nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc độ tuổi.
 • Xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào khác. Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể gây ra bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật pháp hoặc quy định hiện hành hoặc thứ khác có thể mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 • Có thể đánh lừa bất kỳ người nào.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, hoặc vận động bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.
 • Sử dụng để giả mạo bất kỳ người nào hoặc làm sai lệch danh tính hoặc tư cách của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Tham gia các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mại, trao đổi hàng hóa hoặc quảng cáo khác.
 • Đưa ra ấn tượng rằng những điều gì đó xuất phát từ ​​chúng tôi hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác, nếu sự thực không phải như vậy.

Vi phạm bản quyền và các luật bản quyền kỹ thuật số

Nếu bạn tin rằng bất kỳ đăng tải của người dùng nào vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết về hành vi vi phạm bản quyền mà bạn nghi ngờ. Theo luật bản quyền và luật hiện hành khác, chính sách của HopeCom sẽ chấm dứt, tùy từng trường hợp, các tài khoản người dùng đang được xem là vi phạm.

Liên kết từ Trang web

Như thực tiễn của không gian trực tuyến, Trang web này và các bài đăng của bạn đến Trang web này có thể chứa siêu liên kết (hyperlink) đến các trang web khác. Nếu có các trang web và tài nguyên khác liên quan đến trang này, được cung cấp hoặc bởi HopeCom hoặc bởi bạn, các liên kết này chỉ nhằm nâng cao sự tiện lợi cho người dùng của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên khác và do đó không thể chịu trách nhiệm đối với chúng hoặc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba liên kết với Trang web này, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

Từ chối bảo hành

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng các tệp tin có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc Trang web sẽ không có virut hoặc mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục, trình tự và kiểm tra để bảo vệ chống virus và tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và duy trì một phương tiện dự phòng khác ngoài Trang web của chúng tôi để có thể khôi phục lại bất kỳ dữ liệu nào bị mất.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại do một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, phân tán virus hoặc tài liệu công nghệ độc hại khác xâm nhập vào thiết bị máy tính của bạn, chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu khác do sử dụng các trang web hay bất kỳ dịch vụ nào do tải xuống từ các tài liệu trên mạng hay từ các trang liên kết.

Việc bạn sử dụng Trang web, gồm cả nội dung và các dịch vụ hay các thông tin thu được qua Trang web là rủi ro của bạn. Trang web, nội dung và các dịch vụ hay thông tin thu được trên Trang web được cung cấp ở dạng "nguyên trạng" và "sẵn có", không có bất kỳ sự bảo đảm nào rõ ràng hay ngụ ý.

HopeCom và bất kỳ người nào liên quan không đảm bảo sự phù hợp, an toàn, độ tin cậy, chất lượng, độ chính xác hay tính sẵn có của các nội dung hay bất cứ dịch vụ hoặc tài liệu thu được từ Trang web. Không giới hạn như nêu trên, Cả HopeCom hay bất cứ ai liên quan hay đại diện đều không bảo đảm rằng Trang web, nội dung của nó hoặc bất cứ dịch vụ hoặc tài liệu thu được từ Trang web sẽ là chính xác, tin cậy, không có lỗi không gián đoạn, rằng sai sót sẽ được sửa chữa. HopeCom do đó từ chối mọi bảo đảm rõ ràng hay theo luật định khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự bảo đảm về khả năng thương mại, không vi phạm bản quyền và sự phù hợp cho các mục đích cụ thể.

Các điều nói trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo hành nào mà không thể được loại trừ hoặc được giới hạn theo pháp luật hiện hành.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Không có trường hợp nào mà HopeCom, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên, đại diện, các quản lý của HopeCom chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào dưới bất cứ giả thuyết pháp lý phát sinh bên ngoài hoặc bên trong liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, bất kỳ trang web nào liên kết với nó, bất kỳ nội dung nào trên Trang web hoặc các trang web khác hoặc bất cứ dịch vụ, tài liệu nào thu được từ Trang web hoặc trang web khác như thế này, bao gồm bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn các thương tích cá nhân, đau khổ, cảm xúc buồn chán, mất doanh thu, mất lợi nhuận, không thể kinh doanh hoặc mất tiết kiệm dự phòng, mất mát về sử dụng, mất uy tín, mất dữ liệu và dù là do lỗi (bao gồm sơ xuất), vi phạm hợp đồng hoặc cách khác, ngay cả khi có thể dự báo trước.
Các điều nói trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo hành nào mà không thể được loại trừ hoặc được giới hạn theo pháp luật hiện hành.

Sự bồi thường

Nếu có vấn đề do bạn sử dụng Trang web, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về điều đó. Bằng cách đồng ý với các điều khoản này, bạn đồng ý phải chịu trách nhiệm về các hậu quả từ việc bạn sử dụng Trang web. Điều đó có nghĩa rằng bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại đến HopeCom, chi nhánh của nó và người cấp phép và cán bộ tương ứng, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, bên được cấp giấy phép và các nhà cung cấp. Điều đó cũng có nghĩa bạn đồng ý đảm bảo HopeCom tránh khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết pháp lý, giải thưởng, thua lỗ, chi phí, các phí hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do bạn vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm, nhưng không hạn chế việc sử dụng nội dung, các dịch vụ và sản phẩm của trang web này không dúng với những Điều khoản Sử dụng.

Phạm vi thực thi việc tố tụng

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng hoặc Trang web này sẽ chỉ được thực hiện tại các tòa án của Việt nam hoặc tòa án quốc tế, trong từng trường hợp nằm trong Thành phố Hà nội, Hồ Chí Minh hoặc Singapore hoặc tùy theo ý kiến cuối cùng của HopeCom, mặc dù chúng tôi vẫn giữ quyền đưa ra bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc tố tụng chống lại bạn do vi phạm các Điều khoản Sử dụng tại vùng cư trú của bạn hoặc bất kỳ khu vực, quốc gia liên quan nào khác. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực thi thủ tục pháp lý tại các tòa án đó và đồng ý có mặt tại các phiên tòa đó khi được yêu cầu.

Miễn trừ áp dụng và Tách rời các điều khoản

Việc HopeCom có miễn trừ một trong các Điều khoản Sử dụng sẽ không được coi là một sự tiếp tục từ bỏ toàn bộ các Điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ điều khoản sử dụng nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của HopeCom để khẳng định quyền hoặc quy định theo Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không tạo thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Sử dụng này được tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ được loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản sử dụng còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

Điều khoản khác

Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành toàn bộ thoả thuận duy nhất giữa bạn và HopeCom đối với Trang web và thay thế tất cả những hiểu biết, thoả thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây và hiện tại, cả bằng văn bản và bằng miệng đối với Trang web.

Ý kiến đóng góp xin gửi đến:

Mọi thông tin phản hồi, bình luận, yêu cầu hỗ t3rợ kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến Trang Web được gửi đến hopecom.vn@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã sử dụng và tham gia ủng hộ HopeCom.org