Hỗ trợ phát triển hạ tầng giáo dục y tế ở Mường Bám Sơn La

09/09/2023

Đoàn công tác của Hopecom, đại diện VPCP và các Doanh nghiệp trẻ tỉnh Sơn La đã có chuyến làm việc khảo sát thực tế tại xã Mường Bám, Thuận Châu tỉnh Sơn La.

Mục tiêu chương trình là chuẩn bị các dự án đầu tư hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trường học, trạm y tế, đường liên xã và vệ sinh môi trường.