Kiến nghị này được gửi đến: nguyễn văn thế,

xây dựng lại con đường mòn

Thuỳ Anh's

Hà Nội

1 chữ ký

Đã có 1 người ký, hãy cùng nhau đạt được mốc (100000)

trên đoạn đường đi từ Bắc Hồng lên Quang Minh huyện Mê Linh con đường công nhân, người dân đi làm rất nhiều nhưng đoạn đường khoảng gần cây số rất nhiều ổ chó ổ voi. Khi trời nóng nắng đường đất đỏ bụi bậm, nhưng khi trời mưa đường ngập úng đi rất trơn và bẩn gây ảnh hưởng cho mọi người đi trên đường. Nhiều lúc mọi người đi còn bị trượt ngã do đường quá mòn.

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Ký ủng hộ

Bài kiến nghị này đã có 1 chữ ký, "nguyenthuyanh" mong bạn ký ủng hộ để đạt được thành công!