Kiến nghị này được gửi đến: Tóa án thụ lý đơn., bồi thẩm đoàn.,

Tôi đồng ý với nội dung đơn kiến nghị bác sỹ hoàng công lương vô tội. Tôi gởi đơn.

Hoa Cúc Trắng

Thành phố Hồ Chí Minh

8 chữ ký

Đã có 8 người ký, hãy cùng nhau đạt được mốc (30000)

Bác sỹ lương vô tội.

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

kiến nghị nổi bật

Ký ủng hộ

Bài kiến nghị này đã có 8 chữ ký, "hoacuctrang" mong bạn ký ủng hộ để đạt được thành công!