Kiến nghị này được gửi đến: Quốc hội,

Kiến nghị sửa đổi luật chăn nuôi

Ann Nguyen

7 chữ ký

Đã có 7 người ký, hãy cùng nhau đạt được mốc (2000)

Kiến nghị cần sửa đổi luật chăn nuôi, bảo vệ động vật nuôi làm thú cưng không bị trộm cắp, buôn bán nhằm giáo dục lại vấn đề đạo đức và nhân tính người Việt Nam

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Ký ủng hộ

Bài kiến nghị này đã có 7 chữ ký, "ann-nguyen_2" mong bạn ký ủng hộ để đạt được thành công!