Kiến nghị này được gửi đến: Người có quyền,

Bs Hoàng Công Lương , theo tôi là vô tội. Tôi ký để bày tỏ ý kiến của mình

Tuananh Bui

2 chữ ký

Đã có 2 người ký, hãy cùng nhau đạt được mốc (20000)

Bs Lương hoàn toàn vô can

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

kiến nghị nổi bật

Ký ủng hộ

Bài kiến nghị này đã có 2 chữ ký, "tuananh-bui" mong bạn ký ủng hộ để đạt được thành công!