Kiến nghị này được gửi đến: Bảo vệ tài nguyên môi trường ,

bảo vệ môi trường

nguyễn thùy linh

Thái Bình

0 chữ ký

Đã có 0 người ký, hãy cùng nhau đạt được mốc (100)

Chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để bảo vệ tài nguyên môi trường sanh sạch đẹp không có rác thải không có ô nhiễm, để đảm bảo sức khỏe vệ sinh an toàn xanh sạch đẹp không có ai bị ảnh hưởng bởi những không khí và mùi rác thải do chính con người tạo ra .

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

kiến nghị nổi bật

Ký ủng hộ

Bài kiến nghị này đã có 0 chữ ký, "linnabts3012gmail-com" mong bạn ký ủng hộ để đạt được thành công!