Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng HopeCom - Hope Community

Địa chỉ: 126 Trần Vỹ (đường Lê Đức Thọ kéo dài), Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 032 647 1758

Fax: