Hướng dẫn cách đăng kí/đăng nhập/gửi chữ kí trên website https://hopecom.org/

admin

16-07-2018

Hướng dẫn đăng kí bằng gmail trên điện thoại

Hướng dẫn đăng kí bằng Facebook trên điện thoại

 Hướng dẫn cách đăng nhập vào website https://hopecom.org/

Bước 1: Vào website https://hopecom.org/ và chọn ” Đăng nhập”

Bước 2: Chọn “đăng kí” nếu bạn chưa có tài khoản

Bước 3: Chọn đăng kí bằng Facebook hoặc điền thông tin vào form đăng kí

Cách 1: Chọn đăng kí bằng Facebook sẽ ra màn hình đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn

Sau khi đăng nhập vào facebook của bạn thành công, hãy chọn “tiếp tục dưới tên…”

Sau khi đăng kí thành công, quay trở lại website bạn sẽ thấy bạn đã được đăng nhập

Cách 2: Đăng kí bằng Email, bạn điền thông tin đầy đủ và chọn “Đăng kí”

Hiển thị Popup chúc mừng bạn đến với Hopecom như sau

Chọn vào nút ” đăng nhâp” để điền email và mật khẩu bạn vừa đăng kí

Cách kí tên vào bài kiến nghị

Tìm bài viết bạn muốn gửi chữ kí và chọn “Kí tên”

Sau khi “kí tên” sẽ hiển thị màn hình cám ơn như sau

Hướng dẫn đăng kí Facebook trên PC

Hướng dẫn đăng kí gmail trên PC

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận