Kiến nghị này được gửi đến: các ban ngành,

kiến nghị check kiến nghị

nguyen-le-thanh_2

hn

5 chữ ký

Đây là nơi bạn thuyết phục mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị của mình. Mô tả vấn đề, xác định giải pháp, ai có thể làm cho nó xảy ra, và giải thích cách hành động của bạn giúp thúc đẩy giải pháp đó. Bạn cũng có thể cung cấp các thông tin thiết yếu để hỗ trợ lập luận của mình. Nhiều người có thể sẽ không đọc toàn bộ Đơn kiến nghị, do đó hãy đảm bảo trình bày một cách ngắn gọn nhất có thể

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận

Bình luận

Bạn hãy đăng nhập để bình luận